0
Twój koszyk
  • Brak produktów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Państwa danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest SMAK STUDIO Agnieszka Kuklis, ul. Cyprysowa 21A, 91-365 Łódź, NIP: 947-126-90-19, REGON: 368493380.

2. Przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów

3. Wszelkie zgłoszenia, o jakich mowa w pkt. 2
należy dokonywać na adres poczty elektronicznej e-mail sklep@smakstudio.pl lub listownie na adres Smak Studio, ul. Narutowicza 16, 90-135 Łódź

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w następujących celach:
a) zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego regulaminem, tj. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL”, w postaci Konta, Formularzu Zamówienia oraz Newslettera,
b) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL,
c) realizacji złożonego zamówienia i dostarczenia zamówionych produktów,
d) przesyłania wiadomości i informacji zawierających informacje handlowe, informacji o promocjach,
e) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
f) obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
g) analitycznych i statystycznych,
h) marketingowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL oraz zawarcia i następnie realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep Internetowy Produktów.

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są cele statystyczne i analityczne Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań, działania podjęte w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich oraz cele marketingowe, które obejmują w szczególności przedstawianie Państwu ofert i promocji.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmioty świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
b) poczta, kurierzy lub inni współpracujący z Administratorem dostawcy,
c) banki i serwisy obsługujące płatności,
d) firma świadcząca na rzecz Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL usługi księgowe i kadrowo-płacowe,
e) organy publiczne, którym Administrator danych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, w tym właściwy Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

9. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator danych dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody, tj.
- przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci Konta, Formularza Zamówienia lub Newslettera, zgodnie z postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego SMAKSTUDIO.PL - do czasu wypisania się z Newsletter’a lub wypowiedzenia Konta,
- czas niezbędny do zrealizowania sprzedaży i następnie dostarczenia zamówieni złożonego w Sklepie Internetowym SMAKSTUDIO.PL,
- po zrealizowaniu sprzedaży przez czas niezbędny do realizacji obowiązków księgowych nałożonych przepisami prawa, w tym przedawnienia zobowiązań podatkowych bądź związanych z archiwizowaniem dokumentów,
- czas upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, gwarancji oraz rękojmi.

11. W ramach codziennej praktyki Administrator zbiera następujące zgody od użytkowników Sklepu Internetowego:
a) zgoda na otrzymywanie Newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę możesz wyrazić na naszej stronie www.smakstudio.pl.
b) inne zgody, w tym do celów marketingowych, służących m.in. realizowaniu akcji promocyjnych.

12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie. Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres e-mail sklep@smakstudio.pl lub listownie na adres Smak Studio, ul. Narutowicza 16, 90-135 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newsletter’a możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnej zakładki na stronie www.smakstudio.pl

13. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinniście Państwo podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajecie za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.


  • Agnieszka Kuklis
  • Agnieszka Kuklis
  • Utworzono: 12/07/2022
  • Zmieniono: 15/07/2022